Het grootste kennis- en netwerkevenement voor ondernemend Zeeuws-Vlaanderen

Cinelive Scheldemond

Cinelive Scheldemond realiseert een breed cultureel aanbod voor heel Zeeuws Vlaanderen in Filmtheater de Koning van Engeland.

Het idee

De leefbaarheid van onze regio is bepalend om toekomstige medewerkers te verleiden zich hier te vestigen en onze studerende jeugd te zien terugkeren. Bereikbaarheid, goed onderwijs, voldoende huisvesting, nabije zorg, een inclusieve samenleving en  veilige omgeving spelen hierin een rol. Daarnaast is een kwalitatief en breed aanbod op cultureel gebied een belangrijke factor die bijdraagt aan de leefbaarheid.

Het idee

De pitch

Cinelive Scheldemond verbetert de leefbaarheid door het realiseren van een cultureel programma met steun van inmiddels vele lokale bedrijven en multinationals. We bundelen de krachten en werken samen met vele maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van onze culturele agenda, zoals met onderwijsorganisaties, zorginstellingen, jongerenwerk, poppodia en bibliotheek. Hiermee bereiken we écht álle inwoners van Zeeuws Vlaanderen.

We zien inmiddels dat dit een energieboost geeft aan de deelnemers en bijdraagt aan “Trots zijn op onze regio”.

Meet the team

Cinelive Scheldemond verbetert de leefbaarheid van de regio, draagt bij aan het gevoel van “Trots op de regio” en maakt het daardoor gemakkelijker voor bedrijven om toekomstige medewerkers en studerende jeugd te verleiden zich (terug) in Zeeuws Vlaanderen te vestigen.

Bij winst zullen wij de 5.000 EUR cash gebruiken om een gratis, mooi evenement te organiseren in de Koning van Engeland. Suggesties hiervoor ontvangen wij graag via onze social media kanalen!

De andere finalisten

Een goede keuze maken? Bekijk de twee andere finalisten.

FestiBO wordt mede mogelijk gemaakt door: